Тази страница е създадена от базата данни на Wikimapia. Wikimapia е карта с отворено съдържание, съвместен проект на доброволци от целия свят. Тя съдържа информация за 30464111 места. Научете повече за Уикимапия и този гид.

1967_construction (en) in Анадир city

Browse all Анадир city places with category "1967_construction (en)". All of them were added by volunteers and locals around the world.